Sơ đồ căn hộ

Luxcity có 2 Tháp căn hộ. Vui lòng chọn Tháp Platinum hoặc Tháp Titanium vào hình mặt bằng tổng quát bên dưới để xem chi tiết.
Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ