Tháp Platinum

 
 

 3 Phòng ngủ / 85.2 m²

 2 Phòng ngủ / 70.3 m²

 2 Phòng ngủ / 67.3 m²

 2 Phòng ngủ / 73.5 m²

 2 Phòng ngủ / 82.6 m²

 3 Phòng ngủ / 84.9 m²

 2 Phòng ngủ / 65.1 m²

 2 Phòng ngủ / 67.6 m²