Tháp Platinum

 
 

 3 Phòng ngủ / 73.5 m²

 2 Phòng ngủ / 82.6 m²

 3 Phòng ngủ / 84.9 m²